Search
Close this search box.
PS! AINULT KAHJUENNETUS OÜ-L ON MTR-i LITSENTS EKSPERTIISIDE LÄBIVIIMISEKS (vt Litsentsid)
Teostame tuleohutuse alaseid ekspertiise nii hoonele (ehitis) kui ka küttesüsteemidele ning nende osadele.
Meie poole võivad pöörduda kõik koduomanikud , kes on hätta jäänud kasutusloa taotlemisega (kasutusloata majade omanikud)!
Meie eesmärgid on seotud just kindlustusseltsidele, maakleritele ja ka kinnisvaraga tegelevatele ettevõtetele suunatud tuleohutusalase ekspertiisi teenuse pakkumisega, kus asutuse või ettevõtte juht (s.t kindlustusvõtja) saab eksperdilt hinnangu, kas kindlustatav vara vastab kehtivatele tuleohutusnõuetele ning millises osas ei vasta.
EhS § 32. Ehitise kasutusluba. Ehitise kasutusluba (edaspidi kasutusluba) on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek,
et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele  https://www.riigiteataja.ee/akt/104072013008

Ekspertiis koostatakse Heale tuleohutuse tavale vastavuse alusel, objektiivselt ja sõltumatult.
Ehitise tuleohutuse osa ekspertiis sisaldab:
– ehitise üldandmeid
– kas ehitis vastab kehtivatele tuleohutusnõuetele
– seaduslikke aluseid, asjakohased tehnilised normid ja standardid
– nõuete täidetus
– puudused
– puuduste kõrvaldamise juhiseid
– puuduste kõrvaldamine
– läbirääkimised päästekeskusega

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga