Search
Close this search box.
TULEOHUTUSALANE JUHENDAMINE
 
Pakutav loeng õpetab eelkõige inimesi käituma oma ettevõttes ohuolukordades – vajalikud teadmised ka igapäevaelus. Loeng on illustreeritud huvitavate pildi – ja videomaterjalidega, mis annab piisava enesekindluse ja oskuse tegutsemiseks ohuolukorras. Juhendamise läbinud töötaja saab personaalse tunnistuse.
Lektoriteks on 10 aastat päästesüsteemis töötanud spetsialistid.
1. Mis on tulekahju, statistika Eestis
2. Tulekahju iseloomustavad tegurid, tulekahju tetraeeder
3. Tulekahju ja selle tunnuste avastamine
4. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg (õppefilm)
5. Tegutsemine tulekahju korral, lähtudes Teie ettevõtte eripärast
6. Meetmed tulekahju ennetamiseks, kuidas kutsuda abi – 112
7. Praktilise näited Teie ettevõttes tuleohutusnõuete täidetusest kui ka puudustest
8. Praktilised näited päästespetsialisti töökogemusest ja tulekahjude peamised tekkepõhjused
9. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi lühiiseloomustus
10. Seadmestiku, materjali ning toote tule – ja plahvatusohtlikkuse iseloomustus
11. Päästeseadus, tuleohutuse seadus ja selle alamaktid
12. Nõuded tule – ja plahvatusohtliku protsessiga ehitise, ruumi, evakuatsioonipääsu ja – tee kohta
13. Päästemeeskonna ning lisajõudude vastuvõtmine, inimeste evakueerimine ohustatud alalt
14. Tagasiside läbi hindamislehe kõikidele osalejatele
KAHJUENNETUS OÜ SOOVITAB!
Soovitame juhendamine siduda tulekustutusvahendite praktilise õppimisega.
Juhendamine peaks toimuma iga 3. aasta tagant. Iga 2. aasta tagant peaks läbi viima tuleohutusalase instrueerimise ning tulekustutusvahendite õppimine peaks toimuma iga aasta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga