Search
Close this search box.
TULETÖÖTEGIJATE KOOLITUS
 
Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.
1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg (õppefilm)
2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded
3. Esmased tulekustutusvahendi – päästevahendid
4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus
5. Tuletööde liigid
6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale
7. Tuletööde dokumentatsioon
8. Tuletöökoha ettevalmistamine
9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel
10. Tegutsemine tulekahju korral
11. Inimeste evakueerimine
12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine.
Tasuta materjalid, kohvipausid, lõuna restoranis, personaalsed tunnistused.
 
Praktiline kustutusharjutus 6 kg pulberkustutiga ning tulekustutusvaibaga.
 
Õpe lõppeb testiga. Testi positiivne sooritamine (70% õiged vastused) on eelduseks tuletöötunnistuse saamiseks.
Testi mittepositiivselt lõpetanud peab sooritama uue testi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga