Pulberkustuti

Pulberkustutite perekonda kuulub mitmesuguse kasutusotstarbega kustuteid, neist enim levinud on ABC-pulberkustuti.

ABC-pulberkustuti on ette nähtud tahkete ainete ja põlevvedelike tulekahjude kustutamiseks. Sisaldab anorgaanilistest sooladest koosnevat pulbrit, enim ammooniumsulfaati ja/või ammooniumfosfaati, kustutusefekt põhineb põlemisreaktsiooni keemilisel inhibeerimisel ja põlevaine isoleerimisel peene soolatolmuga. Pulberkustutile on iseloomulik väga hea kustutusvõime, kuid puudulik kaitse uuestisüttimise eest. See tähendab, et pulbriga saab kiiresti maha võtta väga suure leegi, kuid uuestisüttimine on suure tõenäosusega pärast pulbripilve hajumist.
Kasutamisel halvendab pulber oluliselt nähtavust ja ärritab limaskesti, mis võib häirida evakueerumist. Kustutusaine levib väga hästi kogu ruumis ja kahjustab soolatolmu suhtes tundlikke esemeid, põhjustades näiteks elektroonikaseadmete rikkeid. Kuna tegemist on hea väetiseseguga, siis soodustab see vette sattudes veekogude eutrofeerumist. Keskkonda saastava mõju tõttu on mõnes riigis keelatud pulberkustutit tuletõrjeõppustel kasutada.
Kustuti sobib kohtadesse, kus tuli võib kiiresti levida ja kus puuduvad kustutuspulbri saastava toime suhtes tundlikud esemed või kus madala temperatuuri tõttu ei saa vesi- ja vahtkustuteid kasutada (nt tanklate õuealad, kütuseterminalide laadimisestakaadid, saekaatrid ja puutöökojad, garaazhid, transpordivahendid).

Näitan kõiki 3 tulemust