Search
Close this search box.

E- POE KASUTUSTINGIMUSED

Kahjuennetus OÜ, registrikood 11395467, aadress Laki 11, Tallinn 12915 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale. 2.4. Teenuse kasutajal on õigus Kasutustingimused endale alla laadida või välja printida, millega on tagatud võimalus vastava info salvestamiseks ja taasesitamiseks püsival andmekandjal.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2. Kui toode puudub laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E- poe töötaja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Teenuse kasutajale raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning mis võivad erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele ku ka juriidilistele isikutele.
3.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.
3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ja pangalink) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või arve ülekandega.
3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on tasunud tellimuse eest pangaülekandega kasutades E-poes olevat pangalinki või teinud ülekande väljastatud arve alusel.

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui E-poes kasutaja esitas ja tasus tellimuse siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
4.3. Teenuse osutajal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Teenuse kasutajal on õigus valida erineva kauba kättesaamisviiside vahel. Rahvusvahelised saadetised toimetatakse kohale kulleriga.
5.2. Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires 1 – 5 tööpäevaga ning välismaale 3 – 10 tööpäevaga.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist Kasutuslepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale teatama. Teade tuleb saata Teenuse osutaja elektronposti aadressil info@kahjuennetus.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset Kasutuslepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.5. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud.
6.6. Teenuse kasutajat informeeritakse lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Teenuse kasutaja tasutud ettemaksed tagastatakse sellisel juhul Teenuse kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

7. Tagastusõigus

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e- mailile info@kahjuennetus.ee ja tagastatav kaup koos pakendiga kauba kättesaamise kohta (kas elukohajärgsesse postiasutusse või SmartPOST`i pakiautomaati) või Teenuse osutaja asukohta Laki 11, Tallinnas.

7.4. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.
7.5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2- aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
8.2. Teenuse osutaja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8.3. Vahetuste ja tagastamiste käsitlemine võtab aega kuni kolm (3) nädalat.

9. Vastutus

9.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.
9.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
9.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. Klienditeenindus

10.1. Klienditeeninduse telefon on +372 600 36 78 ja e-posti aadress on info@kahjuennetus.ee
10.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 17.00 11.3. E- kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.

11. Erimeelsused

11.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtu Tallinna Kohtumajas.

12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. Tooted, mis on müügil e-poes on maale toodud Euroopa Liidust.

Meeldivaid oste, Teie Kahjuennetus OÜ meeskond !

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga