Search
Close this search box.

Eettevõtte või asutuse juht kohustatud:
1) korraldama töötajale või teenistujale (edaspidi töötaja) enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta.

2) tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;
3) tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus;
4) teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

Tulekahju korral tegutsemise plaan – ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate (edaspidi töötajad) juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

 

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (edaspiditulekahjuõppus) – teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon ning tuvastatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine.

 

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/6586/13356621.pdf#

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga